Dzień Wolności Podatkowej

Dziś obchodzimy dzień wolności podatkowej!

Dziś obchodzimy symbolicznie Dzień Wolności Podatkowej.

Od dziś zaczynamy pracować wyłącznie dla siebie i Naszych rodzin. Od początku roku, do wczoraj pracowaliśmy na rzecz rządu i administracji publicznej.

W ubiegłym roku Dzień Wolności podatkowej obchodziliśmy nieco później, bo 24 czerwca. Jak się okazało przypadł on faktycznie 7 lipca 2011 roku. Dlaczego tak? Do obliczania Dnia Wolności Podatkowej służy stosunek udziału wszystkich wydatków publicznych (budżet państwa, samorządów, rządowe fundusze celowe itp.) do produktu krajowego brutto, czyli najogólniej tego co razem wypracujemy. Okazało się, iż te wydatki publiczne były większe od podanych w maju przez Ministerstwo Finansów.

Niemniej wcale nie mamy powodów do radości, w rankingu „Paying Taxes. The Global Picture1” na 2012 rok Polska znalazła się na 127 pozycji (w 2011 w rankingu ogólnym na znajdowaliśmy się na 121 pozycji)