Szczyt europejskich przywódców przyniósł pewien malutki sukces (państw finalistów Euro 2012).

W ubiegłym tygodniu, w czwartek rozpoczął się szczyt przywódców krajów europejskich. Nastroje raczej nie napawały optymizmem, nie spodziewano się żadnego przełomu w zakresie wspólnej polityki w kierunku głębszej intergracji fiskalnej. Rozbiezności w tym zakresie poszczególnych przywódców są zbyt duże. Niemniej zakończył się małym sukcesem, jakim jest decyzja o utworzeniu europejskiego nadzoru finansowego, który umożliwi bezpośrednią rekapitalizację banków w strefie euro za pomocą środków w ESM. Hiszpańskim bankom zostanie udzielona tymczasowa pomoc. Wsparcie to nie będzie jednak miało uprzywilejowanego charakteru. Środki będą mogły być użyte do stabilizacji rynków długu państw członkowskich, a doraźną pomoc uzyskają Włochy i Hiszpania. Ma ona na celu obniżenie kosztu zadłużenia tych państw. Rynek walutowy i obligacji pozytywnie zareagował na tę decyzję.