Kurs CHF/PLN

Na stronie Narodowego Banku Polskiego znalazłem ciekawy komunikat. Data publikacji 25.06.2012r.

"Porozumienie w sprawie swapów między Narodowym Bankiem Szwajcarii i Narodowym Bankiem Polskim

Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) i Narodowy Bank Polski (NBP) zawarły porozumienie na swapy walutowe na parze CHF/PLN. W przypadku wystąpienia napięć na międzybankowym rynku franka szwajcarskiego instrument ten umożliwi NBP zasilenie banków w Polsce we franki szwajcarskie. Wszystkie transakcje dotyczące swapów wymagają wcześniejszego zatwierdzenia przez SNB. Swapy te są operacjami z terminem 7-dniowym. Oba banki centralne nie przewidują, że porozumienie, które zostało zawarte jako środek ostrożnościowy, będzie musiało być wykorzystane."

Co to znaczy dla Klientów posiadających kredyty udzielone w franku szwajcarkim?

Swap to umowa między dwoma podmiotami, tutaj akurat mowa o swap'ie walutowym. Na mocy tej umowy banki wymienią między sobą "w sytuacji napięć na międzybankowym rynku franka szajcarskiego" określoną kwotę waluty CHF i jej równowartość w PLN. Transakcja jest zawierana na określony czas, tutaj akurat 7 dni. Co znaczy, że po upływie 7 dni banki oddadzą sobie te kwoty. Dla kredytobiorcy spłacającego kredyt w CHF rozwiązanie to może zapewnić nieco większą stabilność kursu. Na marginesie, banki centralne nie naliczają i nie pobierają za tę operację odsetek.

Jest to instrument, który pozwala w pewnym stopniu reagować na kursy walut w sytuacji zagrożenia spekulacją walutową, a więc grą na spadek lub zwyżkę kursu waluty.

Dla ogółu nas podatników jest to również o tyle dobra informacja, że instrument ten nic nie kosztuje ogólnie rozumianego Skarbu Państwa. Przeciwnie interwencje banku centralnego na rynku walutowym, do czego pewnie jeszcze wrócę.