Lipcowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

W dniach 3-4 lipca odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła nie zmieniać wysokości podstawowych stóp procentowych NBP.

Dla nas, jako Kredytobiorców oznacza to tyle, że co do zasady oprocentowanie kredytów udzielonych w walucie polski złoty nie będzie w najbliższym czasie rosło. Co również w pewnym stopniu wiąże się z obliczaniem zdolności kredytowej w bankach, w której przecież są uwzględniane aktualne stopy procentowe - dla polskiej waluty jest to WIBOR z rozwinięciem np. 3M co oznacza stopę referencyjną 3-miesięczną.

Naturalnie pewne zmiany mogą zachodzić - tu nie ma bezpośredniego, a pośrednie przełożenie stóp procentowych na stawki obowiązujące na rynku międzybankowym.