Opinia Polaków nt. wspólnej waluty

Wydaje się, że perspektywa przyjęcia wspólnej waluty oddala się coraz bardziej, nie tylko z uwagi na warunki które Rzeczpospolita Polska powinna spełnić.

Zmienia się poparcie Polaków dla wprowadzenia europejskiej waluty. Według TNS Polska przyjęcie euro przez Polskę będzie czymś złym wg. 58 proc. Polaków, a tylko 12 proc. ocenia, że byłoby to dobre. Zdaniem 69 proc. respondentów wprowadzenie euro wpłynie negatywnie na sytuację ich gospodarstwa domowego. a 57 proc. ocenia, że przyjęcie euro będzie miało zły wpływ na polską gospodarkę. Negatywnego wpływu euro na naszą tożsamość narodową obawia się 44 proc. 43 proc. respondentów jest zdania, że Polska nie powinna przyjąć euro. (cyt. eGospodarka.pl)

Niewątpliwie przeważający wpływ ma sytuacja gospodarcza krajów Unii Europejskiej. Problemy w szczególności Grecji dają złe podłoże dla oceny przydatności przyjęcia wspólnej waluty. A raczej nie mają oparcia w wiedzy nt. ekonomii przeciętnego Polaka.