Fiskus poinformuje BIG-i o zaległościach podatkowych

Ministerstwo Gospodarki przygotowało a rząd zaakceptował propozycję poszerzenia zakresu danych gromadzonych przez biura informacji gospodarczej o wymagalne zobowiązania podatkowe oraz inne, np. w stosunku do ZUS. W przekazywanych przez organy centralne danych, obok informacji służących identyfikacji dłużnika, ma znaleźć się informacja o kwocie zobowiązania, ujęta w przedziałach. Najniższa wartość zaległości, o jakiej te instytucje będą informować, to 500 zł.

W projekcie do nowej ustawy zapisano, że także samorządy będą mogły informować o zaległościach podatkowych. Dano im jednak wybór, czy przesyłać wiadomości o zaległościach podatkowych, czy też nie.

Resort gospodarki liczy, że przepisy powinny wejść w życie 1 stycznia 2016 r. Ale te, który nakazują przekazywanie danych o zobowiązaniach publiczno-prawnych oraz umożliwiających biurom informacji gospodarczej dostęp do publicznych baz danych, powinny do porządku prawnego wejść z 5-miesięcznym opóźnieniem, a więc dopiero od 1 czerwca 2016 roku.