Program ilościowego luzowania polityki pieniężnej

Europejski Bank Centralny podsumowuje pierwszy miesiąc swojego programu ilościowego luzowania polityki pieniężnej.

Projekt ten polega na skupianiu, przez  EBC oraz banki centralne krajów strefy euro, obligacji skarbowych poszczególnych państw. W zamian wpuszczają na rynek gotówkę, która posłużyć ma do rozruszania koniunktury.

W marcu Eurosystem (tak określa się EBC i narodowe banki centralne) skupił papiery o wartości 47,4 mld euro. Na razie efekty tych działań widać głównie na rynkach finansowych. Ceny akcji spółek na europejskich giełdach są na poziomach nienotowanych od lat. A najwidoczniejszy efekt to spadek notowań euro wobec dolara.

Zdaniem wielu ekspertów nieuniknione jest zrównanie się kursów dwóch najważniejszych światowych walut. Można również liczyć na wzrost cen akcji, a także na dalsze umocnienie złotego. Jeszcze w tym kwartale zupełnie realny jest kurs 3,8 zł za euro.

Na giełdzie projekt Eurosystemu wzbudzał największe nadzieje, jednak sektor bankowy jest w tej chwili największym nieszczęściem naszej giełdy. Niskie stopy procentowe oznaczają mniejsze dochody, na co nakładają się problemy z kredytami we frankach. Na europejskich parkietach koniunktura na giełdzie jest znakomita, gdyby nie instytucje finansowe i my moglibyśmy mówić o wyraźnej poprawie.