Propozycja PO na przewalutowanie kredytów

Jakiś czas temu Bank Szwajcarski uwolnił kurs franka co miało bardzo negatywne skutki dla osób, które w tej właśnie walucie zdecydowały się wziąć wcześniej kredyt. Ze względu na problemy jakie pojawiły się ze spłatą tego zadłużenia rządząca partia zaproponowała przewalutowanie kredytów po kursie obecnym, ale połowę skutków wzrostu notowań franka bierze na siebie bank, a połowę kredytobiorca. Będzie to jednak opcja korzystna nie dla każdego. Najwięcej zyskają osoby, które zadłużyły się w najgorszym momencie, kiedy frank kosztował około 2 zł, czyli w okolicach sierpnia 2008. Dla tych osób zmaleje nie tylko zadłużenie, ale również wysokość raty. W przypadku kursu wynoszącego od 2,20 zł do 3 zł przewalutowanie, nawet mimo umorzenia części długo, będzie oznaczało podwyżkę raty.

Z takiego rozwiązania będą mogły korzystać osoby, które:

- Spłacają kredyt w walucie obcej.

- Kredyt został zaciągnięty przez osobę na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

- Wnioskodawca nie posiada innego mieszkania czy domu poza nieruchomością, na która został zaciągnięty kredyt.

- Powierzchnia posiadanego mieszkania nie może być większa niż 75 mkw., a w domu 100mkw. Ograniczenie nie dotyczy osób posiadających co najmniej 3 dzieci.

- Wskaźnik LTV musi być większy niż 80%.