Nowelizacja ustawy „Mieszkanie dla Młodych”

Od 1 września 2015 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy, która poszerzy możliwości ubiegania się o dotację na mieszkanie.

Oto zmiany jakie wprowadza:

1)  Nowelizacja programu MDM daje możliwość skorzystania z dotacji kupując nieruchomość także na rynku wtórnym, a nie tylko, tak jak było dotychczas,  na rynku pierwotnym.

2)  W przypadku osób, które mają troje lub więcej dzieci zniesione zostały limity wiekowe, tzn. nawet jeżeli  małżonkowie mają więcej niż 35 lat i nie jest to ich pierwsze mieszkanie, a chcą poprawić  swoje warunki mieszkaniowe mogą ubiegać się o kredyt w programie MDM. Dodatkowo rodziny wielodzietne skorzystają z wyższego mnożnika dofinansowania (30%), a wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększy się z 50 m2 do 65 m2.

3)  Ustawa daje także możliwość zwiększenia swojej zdolności kredytowej poprzez przystąpienie do kredytu z dowolną osobą, także niespokrewnioną.

4)  Z ustawy wykreślono warunek wypłaty dofinansowania wyłącznie po zawarciu przez nabywcę ostatecznej umowy kupna-sprzedaży. Rezygnacja z tego warunku uprości życie wielu kupującym mieszkanie od dewelopera, który sam także zaciągnął kredyt na zakup mieszkania. Nowelizacja zakłada rezygnację z warunku podpisania przez nabywcę umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania przed wypłatą środków pochodzących z funduszu dopłat.

Rząd, żeby przeciwdziałać nadużyciom w korzystaniu z programu dopłat, przewidział w programie sankcje za dokonanie w ciągu 5 lat od dnia nabycia mieszkania wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu.

W województwie pomorskim maksymalne limity ceny za m2 na rynku wtórnym przy MDM na trzeci kwartał 2015 będą wynosić około 3718,35 PLN, w Gdańsku będzie to kwota 4282,65 PLN, a w gminach sąsiadujących z Gdańskiem 4000,5 PLN.